Het Bestuur van onze vereniging bestaat uit:

 

Voorzitter + Lesindeling

Monique Hoekstra (06 18 15 66 04)

 

Secretaris:

Bea Peenstra

 

Financiën + Ledenadministratie:

Esther Schoenmakers (06 50 46 36 45)

 

Algemeen bestuursleden:

Hendrika de Jong

Maria Stoker - van Beets

 

Activiteitencoördinator:

Esther van der Ven

 


Voor al uw vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via emailadres

info@boarnruters.frl

 

Daar het nieuwe emailadres nog niet werkt; kunt u uw email sturen naar esther.schoenmakers@live.nl