Het Bestuur van onze vereniging bestaat uit:

 

Voorzitter + Lesindeling

Monique Hoekstra (06 18 15 66 04)

 

Secretaris:

Maria Stoker - van Beets

 

Financiën + Ledenadministratie:

Esther Schoenmakers (06 50 46 36 45)

 

Algemeen bestuursleden:

Vacature

Vacature

 

Activiteitencoördinator:

Nynke Bouma

 


Voor al uw vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via emailadres

boarnruters@hotmail.com 

 

Daar het nieuwe emailadres nog niet werkt; kunt u uw email sturen naar esther.schoenmakers@live.nl